WERKWIJZE EN TARIEVEN


Oriënterend kennismakingsgesprek (intake-gesprek)

Het oriënterend kennismakingsgesprek is een eerste stap naar een oplossing voor jouw probleem.

Wat mag je ervan verwachten  

 • We bekijken samen jouw klachten en je hulpvraag (veranderwens)
 • We staan stil bij je  belangrijkste worstelingen en hoe ik jou daarbij kan helpen

Op het einde van dit gesprek wordt onze visie aan u medegedeeld. Je krijgt concrete informatie en aanknopingspunten voor verdere opvolging via een therapie op maat. er wordt enkel en alleen een volgende afspraak ingepland met uw goedkeuring of op uw aanvraag. 

Zo'n eerste gesprek is vaak al héél verhelderend. Mensen geven spontaan aan dat ze er veel aan hebben. En voelen zich na afloop opgelucht, lichter en vrijer. De stap zetten naar professionele hulp is vaak niet evident. In zo'n eerste gesprek 'aan den lijve ondervinden' op welke manier dat écht een verschil maakt, is voor veel mensen een 'openbaring'.

Indien blijkt dat we jou na dit eerste gesprek niet verder kunnen helpen, dan nog geeft zo'n eerste gesprek vaak veel inzichten. Waarbij er één en ander op z'n plek valt. Indien u desbetreffend veel grotere problemen hebt die van verdere oorzaak of grootorde zijn die niet binnen ons werkgebied ligt, dan verwijzen wij u door naar een psycholoog of psychiater.


Het intakegesprek betreft 1 enkele afspraak. Daarna gaan wij ervan uit dat we de therapie kunnen opstarten. Aangezien het veelal voorkomt dat mensen tussen de 5 en 20 consultaties nodig hebben om het probleem op te lossen, hebben wij een therapie voorzien van minimum 5 sessies. Eens de eerste therapie voorbij is, evalueren we uw toestand en bekijken we samen met u als een vervolgtherapie noodzakelijk blijkt of als u de stap alleen kunt wagen zonder hulp.


Basistraject van 5 sessies: 


Wat mag je verwachten

 • De begeleiding start met het helder stellen van je klachten, je hulpvraag en veranderwens (= ontwikkeldoel).

 • Het hypothesemodel stelt reflecties over je beginsituatie en veranderwens met aandacht voor jouw context, levensloop en leefwereld. 

 • Je krijgt dieper inzicht in jezelf (motieven, sterktes, kwetsuren/blokkades) en ontwikkelt een visie op je leven (heden, verleden en toekomst). 

 • Je leert tools en vaardigheden om je levensvisie concreet en stap voor stap vorm te geven waardoor je opnieuw de regisseur van je leven wordt.

 • Het traject wordt afgestemd op jouw vraag en bijgestuurd in functie van jouw noden. 

Vervolgtraject(en) van 5 sessies 

 • Een reeks van 5 sessies vormt een goede basis om rond bepaalde problemen, thema’s of ontwikkelgebieden te werken. Bij milde problemen volstaat een kortdurende begeleiding van 5 à 10 sessies (1 à 2 reeksen). Bij ernstige klachten of problemen is een intensievere begeleiding aangewezen. Om diepgewortelde patronen te doorbreken en/of door grote veranderprocessen te gaan mag je gemiddeld toch rekenen op 10 à 20 sessies.
 • Na het basistraject kan je kiezen om je opnieuw te engageren voor een reeks van 5 sessies (vervolgtraject). Vermits je reeds een traject volgde, heb je een goede basis en kan de frequentie lager zijn. Binnen een vervolgtraject kan een reeks van 5 sessies daarom verspreid worden over 1 jaar. 


Tussentijdse consultaties:

Indien het noodzakelijk lijkt dat er een consulatie of "een interventiegesprek" plaatsvindt tussen de sessies van de therapie door, dan is dat zonder probleem mogelijk. Wij staan naast u tijdens deze moeilijke periode.

Aan het einde van een traject is het soms aangewezen nog 'af en toe' een opvolgsessie in te plannen (vb na enkele maanden). Op momenten dat je het even nodig hebt en ter ondersteuning bij de dagelijkse integratie van je leertraject. Een boostsessie kan je inboeken op jouw tempo en wordt afzonderlijk verrekend. In verhouding zijn deze duurder dan de sessies binnen een traject. Ze zijn echt bedoeld ter afronding of als sporadische opvolging na een traject.


Tarieven:


Tarieven 2021

 • Oriënterend kennismakingsgesprek (intake)
  € 75 I na afloop van de sessie te betalen

 • Basis- of vervolgtraject van 5 sessies (5 x1u)
  € 250 (5 sessies x € 50 ) I Dit dient niet in keer betaald te worden, maar na afloop van elke consultatie.

 • Dringende interventie of tussentijdse consultatie zonder afspraak. 
  € 150 per interventie I Een dringende interventie betekent dat wij ons moeten verplaatsen met de wagen en onmiddellijk tijd voor u vrijmaken. Dit heeft gevolgen voor andere patiënten door een annulatie van hun afspraak. Wij garanderen dus onze dringende interventie aan uw woning of waar u zich bevindt. Indien wij als uw therapeut opgeroepen worden om tussen 22.00 en 06.00 bij een interventie aanwezig te zijn, dan wordt een forfait aangerekend van € 250.
  Een dringende en onvoorziene consultatie tijdens aanwezigheid in de praktijk wordt niet aangerekend aan een meerprijs.

 • Patiënten die doorgestuurd worden door het OCMW van Brugge of Knokke, genieten van een voordeeltarief van € 35. Er wordt bekeken of er een mogelijkheid is om ter plaatse (in het ocmw van Brugge of Knokke) een cosultatiedag te voorzien.
 • Consultaties voor bewoners van het PCB is op afspraak en vaste dagen. Voor dringende gevallen of consultaties, zie eenheiden per dringende interventie of tussentijdse onvoorziene afspraak.

Betaling gebeurt contant voor particulieren en via factuur voor bedrijven/overheid/PCB/OCMW.

In tegenstelling tot andere zorgverleners (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, enz.) worden de diensten van therapeuten in België nog niet gedekt door de ziekteverzekering.
Een aantal mutualiteiten voorziet momenteel wel in een beperkte terugbetaling. Informeer bij je ziekenfonds naar mogelijkheden voor terugbetaling.


Opstarttermijn

 • Wachttijd: geen tot enkele weken.

 • Doorgaans kan je een eerste oriënterend gesprek boeken binnen 1 à 2 weken.

 • Indien je een traject wil opstarten kan dat aansluitend.


Consultatiemogelijkheden

Enkel op afspraak.


Annulatie

 • Voor een vlotte opvolging vraag ik je zoveel mogelijk om initieel vastgelegde data te behouden.

 • Komt er toch iets tussen, dan kan je een gemaakte afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 48u voor aanvang van de sessie.

 • Wanneer je laattijdig of niet annuleert, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht. Wanneer je een traject bent aangegaan vervalt hierdoor dus een gesprek.  


Attestering & verslaggeving

 • Terugbetalingspapieren voor je ziekenfonds of verzekering
  Kom je in aanmerking voor terugbetaling door je ziekenfonds? Breng tijdig de nodige documenten en eventueel verwijsbrief van je huisarts mee. Na elk traject bezorgen we ze ingevuld terug.

 • Attest voor arbeids- of controlegeneesheer 
  Je kan steeds een attest van begeleiding krijgen met een overzicht van je consultaties (per trimester) en korte vermelding problematiek. Dit attest is kosteloos en wordt gemaakt op vraag. 

 • Inhoudelijk verslag 
  Wil je een verslag van je therapeutisch traject laten opmaken voor je behandelend geneesheer of derden (vb. in het kader van arbeidsongeschiktheid)? Dit verslag is beschikbaar en wordt enkel op jouw vraag opgemaakt. Het wordt met jou besproken en rechtstreeks aan jou bezorgd tijdens een persoonlijk contactmoment. Wij kunnen dit ook versturen naar uw huisarts.